วูดส์ ได้ยอมรับความผิด จากพฤติกรรมขับรถขณะมีอาการเมาสุรา ทำให้บทลงโทษ ที่เขาจะต้องชดใช้ ประกอบด้วย จ่ายค่าปรับ 250 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 7,500 บาท , ต้องอยู่ภายใต้โปรแกรมควบคุมความประพฤตินาน 1 ปี นับจากการประกาศบทลงโทษวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม , เป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 20 ชั่วโมง , เข้ารับการอบรม และร่วมกิจกรรมอภิปรายหัวข้อ เหยื่อผู้ต้องหาเมาแล้วขับ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ไทเกอร์วูดส์   ถูกจับกุม ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา   เมื่ออยู่ในสภาพเมาสุรา และขับรถยนต์ ทั้งนี้เขาชี้แจงต่อมาว่าเป็นการใช้ยาระงับความเจ็บปวด ที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงขณะขับรถ ก่อนที่จะยอมรับความผิดในที่สุดว่าเมาสุรา แล้วขับรถ