ศิลปินศิลป์สองแคว ๙ ตามพ่อ สร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนพิษณุโลก 13 ครั้ง ไปตั้งไว้ที่วัดราชบูรณะ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจสอ.ทวี และพิพิธภัณฑ์บัญชา เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมผลงาน เรียนรู้งานประติมากรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลก สถานที่จัดงานศิลป์สองแคว ๙ ตามพ่อ ที่กลุ่มศิลปินอิสระชาวพิษณุโลกจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2560 สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งขณะนี้ได้เสร็จสิ้นการจัดแสดงผลงานแล้ว โดยผลงานส่วนหนึ่ง คืองานจิตรกรรมภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้นำไปตกแต่งประกอบพระเมรุมาศจำลองจังหวัดพิษณุโลก ขณะที่วันนี้ ผลงานประติมากรรม การปั้นปูนภาพนูนต่ำ 3 ชิ้น กำลังมีการเคลื่อนย้ายเพื่อไปติดตั้งไว้ ณ วัดราชบูรณะ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจสอ.ทวี บูรณเขตต์ และ พิพิธภัณฑ์บัญชา

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์


นายยงยุติ หวานสูงเนิน ผู้ปั้นงาน ประติมากรรมนูนต่ำเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดเผยว่า ในการสร้างผลงานประติมากรรมในงานศิลป์สองแคว ๙ ตามพ่อ คนปั้นงานต่างมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน 3 ชิ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่จัดงาน โดยมีชิ้นงานประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง ชิ้นใหญ่ ขนาด 3 เมตร x 6 เมตร เป็นการรวมภาพพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดพิษณุโลก 13 ครั้ง อาทิ เริ่มตั้งแต่ประทับอยู่บนรถไฟที่สถานีรถไฟพิษณุโลก เสด็จมายังศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นมัสการพระพุทธชินราช เปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น 

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์


ทั้งนี้ ใช้เทคนิคปูนปั้นสูตรเพชรบุรี ซึ่งเป็นสูตรปูนปั้นโบราณที่นักปั้นใช้ทำงานตามศาสนสถานต่าง ๆ งานชิ้นนี้ใหญ่ที่สุด ใช้เทคนิคผสมกันทั้งปั้นเป็นภาพนูนต่ำกึ่งนูนสูง เทคนิคการปั้นนูนสูงกึ่งลอยตัว ( ภาพพระพุทธชินราช ) และเทคนิคลอยตัว ( ภาพพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ) โดยวันนี้ จะนำงานชิ้นนี้ไปตั้งไว้ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชม ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การปั้นปูน

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์

อีกสองชิ้นงานได้แก่ ภาพปูนปั้นนูนต่ำในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใช้เทคนิคผสมผสาน ระหว่างช่างปั้น และช่างวาด ที่ได้ลงสีเพิ่มเติมไปในงานปูนปั้น งานชิ้นนี้จะนำไปตั้งไว้ให้ประชาชนได้ชมที่พิพิธภัณฑ์บัญชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานที่ที่รวบรวมภาพถ่าย ภาพพระกรณียกิจ ปฏิทิน หนังสือ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้จำนวนมาก

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์


สำหรับงานปั้นนูนต่ำพระพุทธชินราช ที่ช้างปั้นหลายท่านได้ร่วมกันปั้นงานด้วยเทคนิคหลากหลาย จำนำไปตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจสอ.ทวี บูรณเขตต์ ถ.วิสุทธิกษตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์

ศิลปิน พิษณุโลก นำประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำในหลวงร.9ไปตั้งที่วัด-พิพิธภัณฑ์