ที่บริเวณลานหน้าพระจิตกาธานจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีเก็บเถ้าดอกไม้จันทน์พร้อมจุดเครื่องทองน้อยและทอดผ้าไตรบังสุกุล โดยมีพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และพระสมณศักดิ์ รวม 9 รูป // จากนั้นได้อัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ที่เตรียมไว้ เพื่อนำขึ้นรถยนต์นำไปลอยในลำตะคอง ที่ท่าน้ำวัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนพสกนิกรที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 824,839 คน ภาพรวมของการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ