คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 14 นักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้รับ "ทุนโอลิมปิก โซลิดาริตี้ โอลิมปิกเกมส์ 2020"

"บิ๊กจา" พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า กองทุนส่งเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (โอลิมปิก โซลิดาริตี้) ได้ส่งโครงการโอลิมปิก สคอลาร์ชิพส์ โอลิมปิก โตเกียว 2020 ให้ประเทศไทย เสนอชื่อนักกีฬาเพื่อขอรับ "ทุนโอลิมปิก โซลิดาริตี้ โอลิมปิกเกมส์ 2020" ตั้งแต่ ค.ศ.2017-2020 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-9 ส.ค. 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทย ได้เสนอชื่อจากการเสนอของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับทุนโอลิมปิก โซลิดาริตี้ พิจารณาไปแล้วนั้น

บัดนี้ กองทุนส่งเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (โอลิมปิก โซลิดาริตี้) ได้พิจารณานักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน โอลิมปิก สคอลาร์ชิพส์ โอลิมปิก โตเกียว 2020 จำนวนทั้งหมด 14 คน พร้อมทั้งได้ส่งสัญญามาให้นักกีฬาลงนาม มีรายชื่อดังนี้ นักกีฬาหญิง 6 คน ได้แก่ นางสาวณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์ (นักกีฬายิงปืน), นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (นักกีฬาเทควันโด), นางสาวรัชนก อินทนนท์ (นักกีฬาแบดมินตัน), นางสาวสุธาสินี เสวตรบุตร (นักกีฬาเทเบิลเทนนิส), นางสาวชนิภรณ์ บัตริยะ (นักกีฬาจักรยาน), นางสาวพิมพ์อร คล้ายสุบรรณ (นักกีฬายิงปืน)

นักกีฬาชาย 8 คน ได้แก่ นายเทวินทร์ หาญปราบ (นักกีฬาเทควันโด), นายทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข (นักกีฬาแบดมินตัน), เรืออากาศตรีวุฒิชัย มาสุข (นักกีฬามวยสากล), สิบเอกฉัตร์ชัย บุตรดี (นักกีฬามวยสากล), นายนภิส ต่อตั้งพานิช (นักกีฬายิงปืน), นายจารุวัฒน์ แสนสุข (นักกีฬาเรือกรรเชียง), นายกีระติ บัวลง (นักกีฬาเรือใบ), นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล (นักกีฬาเทเบิลเทนนิส)

ทั้งนี้ นักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้รับทุนดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมทุกเดือน เดือนละ 430 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 14,190 บาท ต่อเนื่องถึงปี 2020 และยังรวมไปถึงได้รับงบประมาณในการส่งไปคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโตเกียวเกมส์ 2020 อีกด้วย