ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ ร่วมพิธีฉลองโล่รางวัลพระราชทาน “มหิดลวรานุสรณ์” ประจำปี 2558

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
  พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ ร่วมพิธีฉลองโล่รางวัลพระราชทาน “มหิดลวรานุสรณ์” ประจำปี 2558 ของพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ ณ พระอุโบสถ วัดโลกานุเคราะห์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน