เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.)ฐากร ตัณฑสิทธิ์ บอกว่า จากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ กาฬสินธุ์ และ สกลนคร ประชาชนไม่สามารถเดินทางชำระค่าบริการได้ จึงขอความร่วมมือผู้ให้บริการ ไม่ให้ตัดสัญญาโทรศัพท์ และยืดระยะเวลาชำระค่าบริการในพื้นที่น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ ในภาวะน้ำท่วม การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยในการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างไม่ติดขัด