"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงตรัสกับ "บิ๊กตู่" ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน นายกฯฝากปชช.เข้าวัดทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 ก.ค. ที่ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และนายออมสิน ชีวพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฝ้าถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวทักทายสื่อมวลชนว่า วันนี้เรามาทำบุญร่วมกัน ทั้งนี้ภายหลังเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่ได้มาทำบุญร่วมกัน โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประทานพรให้ทำงานสำเร็จและประทานพรให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเป็นสุข จากนั้นเดินทางมาศาลาทรงไทย วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายเครื่องสักการะว่า "ข้าพเจ้าได้นำเครื่องสักการะ อันประกอบด้วยธูปเทียน พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องทัยธรรม มาถวายแด่พระคุณเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2560 ขอให้พระคุณเจ้ารับไว้ด้วยเถิด"

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงตรัสกับ "บิ๊กตู่" ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังสนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัตกว่า 15 นาที ว่า สมเด็จพระวันรัตอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัดและโรงเรียน เพราะรัฐย่อมไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทั้งนี้ตนเรียนสมเด็จพระวันรัตว่า รัฐบาลมีนโยบายควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก และดูแลภาคการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเข้ากับแนวทางบ้าน-วัด-โรงเรียน ทุกคนจะมุ่งหวังให้รัฐบาลทำทั้งหมดคงไม่ได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยให้โรงเรียนเป็นของคนไทยทุกคน

"สมเด็จพระวันรัตได้ให้พรขอให้มีความสุข ความเจริญ ส่วนสมเด็จพระสังฆราชทรงชื่นชมที่สืบสายประเพณีไทย ทั้งนี้ประเพณีเข้าพรรษาการเข้าวัดทำบุณ หากผมสามารถทำเป็นตัวอย่างได้ผมก็จะทำ สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสว่าหากทำดีย่อมได้ดี ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงตรัสกับ "บิ๊กตู่" ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราชทรงประพรมน้ำมนต์ให้นายกรัฐมนตรี และคณะพร้อมประทานพรว่า "สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังและปราถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อชาติบ้านเมือง ขอให้สิ่งนั้นจงประสบความสำเร็จด้วยเทอญ" พร้อมตรัสกับนายกรัฐมนตรีว่า "มีคำบาลีที่ตัดติดใจมาตั้งแต่บวชเป็นเณรตอนเด็ก และมีคำสอนว่าเวลาหุงข้าวให้ ใช้นิ้วชี้ลงไปวัด ซึ่งถ้าเมื่อนำนิ้วชี้ขึ้นมานิ้วเดียวก็จะไม่มีข้าวติดมือ แต่ถ้าใช้มือลงไปแล้วควักขึ้นมาก็จะมีข้าวติดขึ้นมาด้วย ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคนเราทำอะไรแล้วก็ให้ทำต่อไป ทำวันนี้ก็ทำไป ไม่เป็นไรท่านนายกฯทำไปเถอะ เรื่องนี้อาตมาจำได้แม่น จำมาตั้งแต่เป็นเณรที่เรียนหนังสือมา ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน"