11 ก.ค. 2560 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้ากรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พร้อมแต่งตั้งข้าราชการใหม่แทนข้าราชการที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายนนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ ว่า

ทั้งหมดมี 14 หน่วยงานซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปแล้วจำนวน 10 หน่วยงาน อย่างไรก็ตามยอมรับว่ารายชื่อปลัดกระทรวงแรงงานนั้นยังไม่เรียบร้อย ส่วนชื่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่เห็นรายชื่อเช่นกัน ทั้งนี้จะมีการเสนอเข้า สู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันเดียวกันนี้หรือไม่ก็ต้องแล้วแต่หน่วยงานนั้นๆ