มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน อยากให้รัฐบาลทบทวนนโนบายด้านแรงงานข้ามชาติอย่างเร่งด่วน หลังแรงงานทยอยกลับประเทศจำนวนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสมพงค์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) บอกว่า นโยบายด้านแรงงานช่วงนี้ เสมือนการเก็บต้อนส่งกลับประเทศต้นทาง ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับวิธีคิดจัดการปัญหาระดับอาเซียนในมิติเศรษฐกิจและสังคม ที่ผ่านมาคือ การจับผลักดันส่งกลับไม่มีผลต่อการลดจำนวนแรงงานเพื่อนบ้านในประเทศไทย อีกทั้งเสียงบประมาณ


โดยวันนี้ได้พูดคุยกับพี่น้องแรงงานชาวพม่า พบว่า แรงงานเหล่านี้ต่างหวาดกลัวเจ้าหน้าที่รัฐและอยากเปลี่ยนนายจ้างใหม่ นายจ้างเก่าไม่ยอมทำงานและขับไล่ออกจากที่ทำงาน ล่าสุดบอกว่า แต่ละคนต่างหาทางกลับประเทศตนเอง รัฐบาลจะต้องทบทวนนโนบายด้านแรงงานข้ามชาติอย่างเร่งด่วน เพราะหลายๆ อย่างในความเป็นจริงเชิงระบบ คือ ตัดตอนผลประโยชน์อยู่ในแต่ละพื้นที่ส่วยแรงงานมีแทบทุกที่ ควรเอามาขึ้นทะเบียนใหม่ นำเงินเข้ารัฐบาลมาแก้ไขปัญหาดีกว่า เพราะสงสารแรงงาน และเด็กๆ ที่ลำบากในประเทศไทย