สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบเครื่องบิน Cozy Mark IV (โคซี่ มาร์ค โฟร์) ชนิด Composite (คอมโพสิท) เครื่องบิน 4 ที่นั่ง ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใช้สอนนักเรียนให้เป็นบุคลากรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานป้อนอุตสาหกรรมการบินโลกในอนาคต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ได้ทำโครงการวิศวกรรมการออกแบบและสร้างเครื่องบิน Cozy Mark Thailand หนึ่งการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศใช้ระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 7 ปี จึงได้ส่งมอบเครื่องบิน Cozy Mark IV (โคซี่ มาร์ค โฟร์) ชนิด Composite (คอมโพสิท) เป็นเครื่องบิน 4 ที่นั่ง ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ใช้ในการเรียนการสอนและหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ภาควิชาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เช่น ระบบการทำงานของอากาศยานขนาดเล็ก การฝึกปฏิบัติด้านเครื่องยนต์ชนิดลูกสูบ การฝึกปฏิบัติซ่อมโครงสร้างที่เป็นวัสดุผสมและการฝึกปฏิบัติทางระบบสื่อสารของอากาศยานขนาดเล็ก รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและเกิดความเคยชินในงานซ่อมอากาศยานขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ถือเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานนำไปสู่การซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องบินลำแรกของประเทศไทยที่ประกอบโดยเยาวชนไทย ทั้งการสร้างส่วนโครงลำตัวเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่องยนต์ และการวางระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้งานจริงได้ และให้เครื่องบิน Cozy Mark IV นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งมีเครื่องยนต์ 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รับน้ำหนักได้มากที่สุด 2,050 ปอนด์ 

สวทช. มอบเครื่องบิน Cozy Mark IV
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอากาศยานขณะที่ ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า สถานการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 3.6 โดยในปี 2034 จะมีเครื่องบินแอร์บัสและโบอิ้งค์ใหม่ประมาณ 36,000 ลำ ทำให้ต้องผลิตช่างซ่อมบำรุงเพิ่มอีกกว่า 580,000 อัตรา ซึ่งในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีเครื่องบินใหม่ประมาณ 10,000 ลำ โดยเฉพาะในมาเลเซียและจีน ทำให้ต้องเร่งผลิตนักบินเพิ่ม 200,000 อัตรา และช่างซ่อมบำรุงเพิ่ม 200,000 อัตรา จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยป้อนสู่ตลาดการบินโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลกให้เพียงพอกับความต้องการกำลังพลในอนาคต

สวทช. มอบเครื่องบิน Cozy Mark IV
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอากาศยาน

สวทช. มอบเครื่องบิน Cozy Mark IV
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงอากาศยาน