background-defaultbackground-default
องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนำโดย นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... ผ่านนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสปท. โดยยืนยันขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะร่างกฎหมายยังคงผิดหลักการเสรีภาพของการกำกับดูแลโดยสื่อและสังคม ขณะเดียวกันได้มีการนำเสื้อติดข้อความ "หยุดตีทะเบียนสื่อ ครอบงำประชาชน" มามอบให้สื่อมวลชนประจำรัฐสภาอีกด้วย เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

องค์กรวิชาชีพสื่อ
ยื่นหนังสือค้านร่างกม.คุมสื่อ
ผ่าน สปท. ยันผิดหลักกำกับเสรีภาพ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด