สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง ลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือน้ำใช้การเพียง 21% จึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกจากเขื่อนในปริมาณจำกัด เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ขณะนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือราว 21% ของความจุเขื่อน ซึ่งทางเขื่อนลำตะคองได้ประกาศงดส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ทั้งหมด กว่า 150,000 ไร่  เนื่องจากปัจจุบันปริมาณเขื่อนลำตะคองเหลืออยู่ในเกณฑ์น้อยส่งผลให้บรรยากาศบริเวณเขื่อนลำตะคองในช่วงนี้ มีฝูงนกจำนวนมากบินลงไปหากินบนพื้นที่ดินที่ตื้นเขินที่โผล่อยู่ภายในเขื่อน 
ขณะเดียวกันชาวบ้านบริเวณใกล้เขื่อนลำตะคองต้อนวัวควายเดินลงไปหากินหญ้าที่ขึ้นอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ดินที่น้ำลด  ทั้งนี้เขื่อนลำตะคองเป็นเขื่อนหลักที่ผลิตน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอของ จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย อ.สีคิ้ว   อ.สูงเนิน   อ.ขามทะเลสอ  อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกจากเขื่อนได้ไม่เกินวันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น เพื่อปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองให้เพียงพอไปจนถึงฤดูฝนนี้