กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care" วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.00 น. ณ ลานหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม กับ กิจกรรม "เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม" นาน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาส ชมภาพยนตร์ฟรี ปีละ 39,000 คน มอบทุนการศึกษาปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ มอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาสเรียนอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนกระจายไปทั่วประเทศ ปีละ 10 โรงเรียน

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"สถานที่จัดงานบริเวณจุด Start & Finish ณ ลานหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. :ชาย / หญิง อายุ 15-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป2. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. :เป็นการเดินวิ่งเพื่อการกุศลและเพื่อสุขภาพ ไม่มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใด ๆ

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิต่อไป

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"

เดิน-วิ่งการกุศล "Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care"