นายสมพงษ์ พละสูรย์ ปราชน์แห่งแดนอีสาน ผู้เขียนนิยายดังสะท้อนสังคมเรื่อง ครูบ้านนอก เจ้าของนามปากกา "ครูคำหมาน คนไค" ได้เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อเวลา 15.59 น. ของ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม สวดอภิธรรมคืนแรก เวลา 19.00 น. ที่ศาลา 9 วัดตรีทศเทพ ในวันนี้ งานเขียนสร้างชื่อ เรื่อง "ครูบ้านนอก"สะท้อนปัญหาสังคมในชนบทภาคอีสาน ครูหนุ่มสาวที่เพิ่งจบใหม่จากวิทยาลัยครู ไปสอนหนังสือในถิ่นทุรกันดาร ถูกทำเป็นภาพยนตร์ เข้าฉายครั้งแรก 17 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ประสบความสำเร็จมากทำเงินถึง 9 ล้านบาท และ ได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังที่รัสเซีย