กระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 43 เตรียม เตรียมรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 10 ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดแรก เปิดอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่วันที่ 9 ธ.ค.2559

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

( 6 ธค.2559) นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 43 ทุ่งสง ได้ตรวจสอบความคืบหน้าการสร้างพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.กระบี่ ทำพิธีเปิดอาคารศาลากลาง จ.กระบี่ หลังใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 นี้ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้ จัดเตรียมความพร้อม สถานที่ มาตรการรักษาความปลอดภัย ในทุกด้าน เพื่อรอรับเสด็จ นับเป็นจังหวัดแรก ในรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ

ผวจ.กระบี่เตรียมพร้อม
รับเสด็จในหลวง ร.๑๐ 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดแรกสำหรับอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ หลังใหม่ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในขณะนั้น ได้เป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ตามแบบแปลนของกรมโยธิการและผังเมือง เป็นอาคารสูง 5 ชั้นขนาดความกว้าง 28 เมตร ยาว 72 เมตร งบประมาณ 113,800,000 บาท แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อ เดือน ปี พ.ศ.2557 เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัดกระบี่ หลังเก่า เมื่อปีพุทธศักราช 2415

ผวจ.กระบี่เตรียมพร้อม
รับเสด็จในหลวง ร.๑๐ 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะแขวงปกาไสย ขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า "เมืองกระบี่" โดยมีศาลากลางจังหวัด ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านตลาดเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ ในปีพุทธศักราช 2443 ได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ตั้ง ศาลากลางในปัจจุบัน ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ผวจ.กระบี่เตรียมพร้อม
รับเสด็จในหลวง ร.๑๐ 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดแรก

ผวจ.กระบี่เตรียมพร้อม
รับเสด็จในหลวง ร.๑๐ 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดแรก