กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร แจ้งเปลี่ยนประตูทางเข้าถวายสักการะจากประตูวิเศษไชยศรี เป็นประตูมณีนพรัตน์ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 ต.ค. 59 - นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวภายหลังการประชุมของกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร ถึงการเปลี่ยนเส้นทาง และประตูเข้าสักการะพระบรมศพ ว่าเนื่องจากทางสำนักพระราชวังได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ย.) จึงได้มีประชุมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้คณะทัวร์จัดส่งนักท่องเที่ยวบริเวณลงรถบริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเข้ามายังพระบรมมหาราชวังโดยผ่านจุดตรวจคัดกรองด้วย นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ให้ทำความเข้าใจแก่ไกด์ หรือคณะทัวร์ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญประชาชนที่จะเข้าสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ที่ปกติจะเข้าทางประตูวิเศษไชยศรีในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะเปลี่ยนมาเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกระทรวงกลาโหมแทน แต่จุดต่อแถวยังคงเป็นจุดเดิมคือทางสนามหลวงฝั่งตรงข้ามศาลฏีกา เปลี่ยนเพียงประตูทางเข้าไปถวายการสักการะเท่านั้น

" การประชุมของกองอำนวยการร่วมฯในวันนี้ เป็นการประชุมเรื่องการซักซ้อมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้เชิญหัวหน้าเทศกิจของทุกเขตมาประชุมร่วมกันเพราะที่ผ่านมาอาจมีจุดบกพร่องบ้างเพราะงานนั้นมีมาก ถึงจุดบกพร่องต่างๆต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม เรื่องทีได้เน้นย้ำ อาทิ การมีคนเข้ามาขนและกักตุนอาหาร บุคคลที่ทำกิริยาไม่สำรวม และหาบเร่แผงลอย ซึ่งเต้าหน้าที่ก็ได้ขอความร่วมมือไปแล้วในเบื้องต้น แต่เมื่อมีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าทีแล้ว จะต้องไม่พบข้อบกพร่องอีก " นายวัลลภ กล่าว