อุปนายกสมาคมโรงสีข้าว ยอมรับว่า ขณะนี้โรงสีหลายแห่งไม่สามารถเปิดรับซื้อข้าวจากเกษตกรได้ เพราะยังมีข้าวค้างสต๊อกเป็นจำนวนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย บรรจง ตั้งจิตรถาวรกุล บอกว่า ปัญหาราคาข้าวต่ำในขณะนี้โดยเฉพาะราคาข้าวหอมมะลิ ที่ตกเร็วเกินไปโดยในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบกับโรงสีข้าวต่างๆยังมีข้าวสต๊อกอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้โรงสีข้าวในหลายพื้นที่ยังไม่กล้าเปิดราคารับซื้อข้าวหอมมะลิจากเกษตกร จึงอยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือ เกษตกรโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ราคาข้าวต่ำไปกว่านี้ และควรกำหนดราคามาตราฐานอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีการกดราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตกรโดยตรง