ศอตช.วางแนวตรวจสอบผู้ร่วมรับผิดทางละเมิด 80% ของความเสียหายโครงการจำนำข้าว 3 กลุ่ม พร้อมได้ตั้งชุดสืบสวนเพื่อระบุตัวบุคคลภายในเดือน พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรียุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ บอกว่า ที่ประชุม ศอตช.เพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายในทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าวอีก 80% ได้วางแนวทาง ทำงานเรื่องนี้โดยแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กลุ่มข้าราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และ กลุ่มผู้ประกอบการเอกชน พร้อมมีมติตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและสืบสวนข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน ภายในวันที่ 15 พ.ย.นี้ เชื่อว่า จะได้ข้อยุติจากข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด