รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำข้าวหลากหลายสายพันธุ์ 10,000 ชุด มาแจกให้ประชาชน พร้อมขอให้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นำพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีหลากหลายพันธุ์บรรจุซองโดยมีกระดาษเขียนคำว่า "พอเพียง" อยู่ภายใน จากกรมการข้าวจำนวน 10,000 ชุด มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ระหว่างประตูสรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์

หม่อมหลวงปนัดดา บอกว่า การนำพันธุ์ข้าวมาแจกจ่ายในวันนี้ เพราะข้าวเป็นหัวใจหลักของเกษตรกร โดยในซองมีคำว่าพอเพียง ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและพระองค์ยังคงทรงประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคน

หม่อมหลวง ปนัดดา บอกว่า ระยะเวลากว่า 37 ปี ที่ทำงานถวายพระองค์ท่าน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด และทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความดีงาม ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างชัดเจน ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงาม อยากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไป