คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รวมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมแปรอักษรรูปหัวใจ ในแปรเป็นข้อความ " ๙ ยุพราช สพม ๓๔ รักพ่อ" อย่างสวยงาม เพื่อไว้อาลัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสิทธิชัย มูลเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุพราชวิทยาลัย กองทุนยุพราช 100 ปี สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมเพชรยุพราช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชที่เคยเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2501 ณ ศาลาสหมิตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พร้อมทั้งได้ตระหนักในจริยา วันนี้ทางสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมพสนกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูปรวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และทำพิธีถวายบังคม ก่อนจะแปรแถวเป็นรูปหัวใจ มีเลข๙ อยู่ตรงกลาง พร้อมตัวอักษร ยุพราช สพม ๓๔ รักพ่อ โดยใช้นักเรียนจำนวน 1,200 คน ร่วมในการแปรอักษร ในระหว่างทำพิธีมีวงดนตรี Y.R.Y.BAND ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย บรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมีและ เพลงในหลวงของแผ่นดิน