นักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียน จำนวน 2,283 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 118 คน ลูกจ้าง 43 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีก จำนวน 19 คน ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมีการถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ...๙ ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

และเลข ๙ ยังได้หมายถึงคำสอน ๙ ประการของพระองค์หรือที่เรียกว่า ๙ คำพ่อสอนที่พระองค์ได้พระราชทานเป็นหลักในการปฏิบัติและดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป นักเรียนคณะครู อาจารย์ ที่ได้ออกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอัน หาที่สุดมิได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด