อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริการเติมลมฟรีตลอดชีวิต เผยนำคำสอน "ซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ" เป็นธงชัยการประกอบอาชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ที่ จ.พิจิตร การทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ที่อู่กำนันณรงค์ยนต์ เลขที่ 308 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ผู้ประกอบการได้ติดป้ายแสดงเจตนารมณ์บริการเติมลมฟรีให้กับผู้ใช้รถทุกชนิดตลอดชีวิต โดยข้อความของป้ายสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว ขนาด 50 คูณ 50 เซนติเมตร เขียนว่า "ขอถวายความดี แด่พ่อหลวงภูมิพล อู่กำนันณรงค์ยนต์ทุ่งใหญ่ เติมลมฟรี ตลอดชีวิต ด้วยความเต็มใจครับ"

นายธนชาต จักขุจันทร์ อายุ 30 ปี เจ้าของอู่ กล่าวว่า ได้น้อมนำคำสอนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการทำงานในเรื่องของความซื่อสัตย์ในอาชีพมาใช้ ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งจากในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงที่นำรถเข้ามาซ่อมในอู่ได้เป็นจำนวนมาก จะเห็นจากรถที่นำมาซ่อมที่อู่ไม่ขาดสาย สามารถสร้างรายได้พอเลี้ยงครอบครัวอยู่โดยไม่ลำบากแม้ว่าสะภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้รับผลกระทบ
หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตสร้างความเสียใจให้กับตนเอง จึงคิดที่จะทำความดีด้วยสิ่งที่ตนเองทำได้ โดยการบริการเติมลมยางให้ฟรีสำหรับรถตลอดชีวิตของตนเองและขอบริการฟรีต่อยังรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะประกอบกิจการอู่ต่อไป

สำหรับการเติมลมรถฟรีนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ปกติจะต้องเสียค่าบริการ 3-5 บาท ในการเติมลม ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ประหยัดรายจ่าย มีเงินเหลือพอที่จะซื้ออาหารในการรับประทาน จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ปกติจะหาแหล่งที่จะบริการเติมลมยากกว่าในสังคมเมือง รวมไปถึงการเติมลมฟรี ยังเป็นสิ่งที่ปลูกฝังการรู้จักให้ กับเยาวชนมาบริการเติมลมฟรีอีกด้วย