ศิลปินขับซอล้านนา ประพันธ์เพลงซอ เพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ติดตามรายงานจากคุณสแตนลี่ย์ เบนเน็ต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เนื้อหาเพลงซอซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นมาใหม่ ที่กลั่นออกมาจากใจ ของสมาคมศิลปินขับซอล้านนา ได้แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

แม่ครูบัวชุม อินถา ศิลปินซอพื้นบ้านล้านนา ตั้งใจประพันธ์เพลงไว้อาลัยแด่พ่อพระแผ่นดินขึ้นมา ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และในยามที่แผ่นดินไทยเศร้าโศกเช่นนี้ จึงเลือกที่จะขับกล่อมบทเพลงพื้นบ้านจากดวงใจของชาวไทยคนหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนได้รำลึกถึงภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอย่างรอบด้าน
ศิลปินซอพื้นบ้านล้านนาในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 100 ชีวิต ต่างเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชการที่ 9 ที่ทรงนำพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรีมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความรักและความสามัคคีให้กับปวงชนชาวไทย และในฐานะเป็นครูเพลง สิ่งหนึ่งที่จะเดินตามรอยพ่อหลวงได้ คือการน้อมนำแนวทางในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่ามรดกทางภูมิปัญหาวัฒนธรรม

ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการส่งบทประพันธ์เพลงขับซอ ไปให้กับหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตราบนานเท่านาน