จังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการจำลองในลักษณะสวนหย่อม เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชกรณียกิจ และโครงการตามแนวพระราชดำริ 8 ด้านสำคัญ และได้ร่วมร้องเพลงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมไว้อาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นราว 2,000 คนโดยโครงการตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั้นได้ถูกจำลองขึ้นเป็นลักษณะสวนหย่อมและนิทรรศการทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำm การพัฒนาด้านการเกษตร, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม,การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ, การพัฒนาด้านสาธารณสุข,การพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา และการพัฒนาแบบบูรณาการอื่นๆ โดยมีการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม พร้อมป้ายไวนิลสี่สี ระบุข้อความพระราชกรียกิจของพระองค์ท่านไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญ ผ่านการจำลองเป็นโมเดลขนาดหย่อม มีเขื่อนหลัก 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นนามพระราชทานสำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าว ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเชียงใหม่ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่เสด็จเยือนเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงโครงการกิจกรรม ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่อการช่วยเหลือชาวไทยทั่วประเทศ 4,447 โครงการ ใน 8 ด้าน แบ่งเป็น การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,031 โครงการ, การพัฒนาด้านการเกษตร 165 โครงการ, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 159 โครงการ, การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 325 โครงการ, การพัฒนาด้านสาธารณสุข 55 โครงการ, การพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร 77 โครงการ, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา 395 โครงการ และการพัฒนาแบบบูรณาการอื่นๆ อีก 240 โครงการ โดยส่วนจัดแสดงทั้งหมดนั้น จัดทำขึ้นเพื่อฉายให้เห็นถึงพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเน้นการพัฒนาโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวเชียงใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline