เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับพสกนิกรชาวไทย เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานข้าวเหนียวไก่ทอดให้กับประชาชนที่บริเวณสนามหลวง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


โดยพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปิติ ที่ได้รับข้าวเหนียวไก่ทอด พร้อมไอศครีมและผลไม้ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในฐานะองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยพระองค์เสด็จมายังรถเคลื่อนที่ ของมูลนิธิ เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย บริเวณหน้ากรมศิลปากร เพื่อทรงทอดไก่ประทานแก่พสกนิกรที่มาลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งพสกนิกรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และประทับใจที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงไม่ถือพระองค์และเป็นกันเองกับพสกนิกรที่มาต่อแถวรับข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะ
ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ยามยาก สภากาชาดไทย ก็บอกว่าในแต่ละครั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ยามยากจะมีข้าวเหนียวไก่ทอดมาแจกประชาชนประมาณ 3000 ห่อ ซึ่งการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเลือกทำเมนูนี้  เพราะพสกนิกรทุกคนสามารถรับประทานได้ไม่ว่าเชื้อชาติ หรือนับถือศาสนาไหนก็ตาม แถมยังทำง่าย ทานง่ายอีกด้วยค่ะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภายามยาก ที่คอยช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวไทย มาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งในขณะนั้นมีอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานคร  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อนพึง ภา ยามยากขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งและให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะหลังจากนี้ด้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก ก็ยังจะคอยเป็นที่พึ่งทางกายและใจให้พสกนิกรชาวไทย และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอุทกภัยเช่นเคย ส่วนข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ก็จะมีการแจกให้ประชาชนทุกวัน  บริเวญหน้ากรมศิลปากร จนถึง 30 พย. นี้ค่ะ


ธนากร ชุมทอง ถ่ายภาพ  
กรรณิการ์  รุ่งกิจเจริญกุล รายงาน