น้ำตกปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นสถานที่ในอดีต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จและฉายพระรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อปี 2502

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

น้ำตกปาโจ ในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นสถานที่ ที่ชาวบาเจาะภูมิใจจนถึงทุกวันนี้ ที่ครั้งหนึ่งในอดีต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จและฉายพระรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ค่อยข้างหายากในอดีตไว้ และยังคงหลงเหลือให้ประชาชนได้ชมพระบารมีของพระองค์ ในขณะเสด็จมาเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ พลับพลาที่ประทับน้ำตกปาโจ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2502 (57 ปี) ที่ผ่านมา ขณะเสด็จมาแปรพระราชฐานที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นครั้งแรก และทั้ง 2 พระองค์ ทรงจารึกลายพระหัตถ์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระนามาภิไธยสิริกิติ์ สีทองประทับไว้บนก้อนหินใหญ่หน้าผาของน้ำตกปาโจ ซึ่งพบเห็นได้เด่นชัด

น้ำตกปาโจในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของ จ.นราธิวาส มีน้ำตลอดปีมีทางขึ้นไปสู่ต้นน้ำ รวม 9 ชั้น เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดใน จ.นราธิวาส โดยทั้ง 9 ชั้น มีความสวยงามแตกต่างกันไป แต่ละชั้นจะมีกระแสน้ำไหลลัดเลาะมาตามก้อนหินเล็กใหญ่ มีแอ่งน้ำขังขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้เลือกเล่นน้ำ แถมน้ำที่ขังนั้นนอกจากจะมีความเยือกเย็นแล้วยังใสจนเห็นตัวปลาว่ายไปมา

ซึ่งชั้นที่ 1 ของน้ำตกปาโจ จะได้รับความนิยมมีประชาชนมาเล่นน้ำในจุดนี้มากที่สุด เนื่องจากจะเห็นน้ำตกไหลลงจากผาหินสูงกว่า 60 เมตร และได้รับความนิยมของประชาชน จะถ่ายรูปตัวเองติดกับทิวทัศน์ในจุดนี้ ซึ่งมีการจารึกลายพระหัสต์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระนามาภิไธยสิริกิติ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เก็บไว้เป็นที่ระลึก ว่าครั้งหนึ่งเคยมาเที่ยวน้ำตกปาโจ