คนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช โดยกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นภาษาจีน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บริเวณศาลเจ้ากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายชัยอนันท์ สุทธิกุลคณะกรรมการศาลเจ้ากะทู้ ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ร่วมประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาษาจีน

จากนั้นนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวคำอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งตรงกับพระชนมายุของพระองค์ 89 พรรษา และพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะร่วมกันลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงหน้าบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช