จังหวัดเชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่และผืนแผ่นดินของจังหวัดเชียงใหม่ ไปติดตามรายงานได้จากคุณสแตนลี่ย์ เบนเน็ตต์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้วยการสร้างโมเดลจำลอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีมากกว่า 4 พันโครงการ
ขณะนี้โครงการตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ถูกจำลองขึ้นที่บริเวณลานกว้างภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นี้ นับตั้งแต่เสด็จเยือนเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงโครงการกิจกรรม ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ต่อการช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ มากถึง 4,447 โครงการ ใน 8 ด้าน

ได้แก่การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,031 โครงการ การพัฒนาด้านการเกษตร 165 โครงการ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 159 โครงการ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 325 โครงการ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 55 โครงการ การพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร 77 โครงการ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา 395 โครงการ และการพัฒนาแบบบูรณาการอื่นๆ อีก 240 โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญ ผ่านการจำลองเป็นโมเดลขนาดหย่อม มีเขื่อนหลัก 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นนามพระราชทาน โดยส่วนจัดแสดงทั้งหมด ทำขึ้นเพื่อฉายให้เห็นถึงพระอัจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเน้นการพัฒนาโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวเชียงใหม่
พร้อมกันนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประวินณ ชำนิประศาสน์ ได้นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันอีกด้วย

สำหรับนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่าง 26 ต.ค.2559 - 20 ม.ค. 2560