ผู้กำกับหนัง อรุณศักดิ์ อ่องละออ จัดกิจกรรม"คิดถึงพ่อ...ขอฉายหนัง" ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จะนําภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติ หรือได้รับแรงบันดาลใจ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาฉายให้ชมฟรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เทศกาลภาพยนตร์ "คิดถึงพ่อ...ขอฉายหนัง"

หนึ่งในกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่า"คิดถึงพ่อ...ขอฉายหนัง" ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จะนําผลงานภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น และมิวสิคฟิล์ม ของคนทําหนัง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติ หรือได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีการสร้างสรรค์ไว้แล้ว หรือ สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มาฉายให้ชมฟรี ที่ลานกิจกรรมหน้าร้าน F i l m  C a f e ซึ่งตั้งอยู่ภายในตลาดเหมืองแร่ หรือ T h e W a l k N i g h t M a r k e t ถ น น เ ก ษ ต ร - น ว มินทร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมในพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านทางภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเหล่านี้ โดยผู้ริเริ่มโครงการนี้ได้แก่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง อรุณศักดิ์ อ่องละออ ที่เขาบอกกับเนชั่นบันเทิงว่า ในฐานะคนทําหนังไทยเล็กๆคนหนึ่ง คงไม่มีอะไรที่จะถวายความรัก ค ว า ม จงรักภักดี ค ว า ม อาลัยพ ร ะ องค์ท่าน ได้ดีเท่ากับการทำหนัง การฉายหนัง และการชวนคนมาดูหนังของพระองค์ท่าน เพื่อผ่อนคลายความคิดถึงลงบ้าง จึงชักชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ เอาหนังมาฉาย เอาเพลงมาร้อง เอาเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 พฤศจกิายน นี้ และอาจจัดยาวไปอีกก็ได้ หากยังมีหนังให้ฉายเพิ่มอีก

เทศกาลภาพยนตร์ "คิดถึงพ่อ...ขอฉายหนัง"

และสําหรับใครที่มีผลงานภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนใจจะร่วมส่งผลงานมาฉายในกิจกรรมคิดถึงพ่อขอฉายหนังในครัง้นี้ ทางผู้จัดงานก็ยินดีรับไว้และจัดฉายให้ทั้งหมด

เทศกาลภาพยนตร์ "คิดถึงพ่อ...ขอฉายหนัง"

และนอกจากจะมีการฉายหนังแล้ว ยังจะมีกิจกรรมร่วมลงนามถวายความอาลัย จุดเทียน พร้อมให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยกับเมนู"ข้าวผัดอิ่มใจ" ซึ่งเป็นข้าวผัดที่มีที่มาจากเรื่องเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกลุ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปที่ เขาค้อ จ. เพชรบรูณ์ เมื่อปี พ.ศ.2527