หนุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ออกเดินเท้าเป่าแคนมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายรถชัย กองปัด ได้รวบรวมเงินที่หามาได้จากการประกอบอาชีพ มาทำโต๊ะหมู่บูชา ตั้งรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ไว้กลางหมู่บ้าน จากนั้นก็ได้จัดทำอุปกรณ์ที่ใส่พระบรมรูปไว้เหนือศรีษะ เพื่อที่จะวางไว้บนบ่า เดินเท้าเป่าแคนมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครฯ ร่วมถวายอาลัย ด้วยความตั้งใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเริ่มจากการเตรียมตัวร่างกายให้พร้อม รับประทานอาหารเช้า กราบลาพ่อแม่พี่น้อง และคุณยาย โดยให้ความเคารพมากขนาดนำเท้าคุณยายที่เลี้ยงดูแลมาใส่ไว้บนศรีษะเพื่อขอพร ให้การเดินเท้าเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพฯ ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ไม่ป่วยไข้กลางทาง จากนั้นเพื่อบ้านได้นำดอกไม้ และติดธนบัตรที่มีรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มามอบให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อที่จะได้ใช้ซื้อข้าว น้ำทานระหว่างเดินทาง

หนุ่มศรีสะเกษ เดินเท้าเป่าแคน เพื่อร่วมแสดงความอาลัย

จากนั้นได้เดินเท้าไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลางหมู่บ้าน พร้อมกับ การเป่าแคนเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ ถวายความเคารพ และออกเดินเท้าไปที่วัดพระธาตุเมืองจันทร์ เพื่อกราบไหว้พระครูเจ้าอาวาสวัด และไหว้พระเจ้าใหญ่ ที่สร้างมาเมื่อพันปี เป็นที่เคราพบูชาของชาวบ้าน พร้อมเป่าแคนเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบ ไหว้พระธาตุบรรพบุรุษ พระธาตุเมืองจันทร์จากนั้นจึงออกเดินเท้าไปเส้นทางจากอำเภอเมืองจันทร์ เข้าสู่อำเภอห้วยทับทัน เดินทางตามถนนสาย 226 ทางหลวงแผ่น ผ่านจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ โคราช สู่กรุงเทพ โดยไม่กำหนดว่าจะถึงวันไหน เราะจะเดินไปเรื่อยๆ ตามกำลัง แต่เป้าหมายคือ เดินเท้าเป่าแคนไปร่วมแสดงความอาลัย ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชวัง