สายธารแห่งน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เปลี่ยนสายน้ำให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแจกจ่ายให้กับราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ที่บ้านไอกาเปาะ หมู่ที่ 4 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปติดตามได้จากรายงาน คุณสุพิชฌาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline