วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๐ น. นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline