svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

มติ! สนช. ถอดถอน "บิ๊กโอ๋" แทรกแซงตั้งปลัดกห. ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี!

16 กันยายน 2559
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

16 ก.ย. 2559 - สนช.มีมติถอดถอน"บิ๊กโอ๋" ก้าวก่ายแทรกแซงแต่งตั้งปลัด กห.ส่งผลถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธาน ได้พิจารณาการลงมติถอดถอน พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมว.กลาโหม ออกจากตำแหน่ง กรณีแทรกแซงการทำงานก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติราชการในการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

มติ! สนช. ถอดถอน "บิ๊กโอ๋"
แทรกแซงตั้งปลัดกห. ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี!ซึ่งส่อว่าจงใจในการใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 (1) และ(2) รวมถึง และขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551 ข้อ 15 ทั้งนี้เป็นการลงคะแนนลับ โดยผู้ที่ถูกถอดถอนจะต้องมีคะแนนเสียงถอดถอนไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ 217 คน หรือ 131เสียง ซึ่งผลปรากฏว่า ที่ประชุมลงมติถอดถอนพล.อ.อ.สุกำพล ด้วยคะแนน ด้วยคะแนน 159 ต่อ 27 งดออกเสียง 1 เสียง

มติ! สนช. ถอดถอน "บิ๊กโอ๋"
แทรกแซงตั้งปลัดกห. ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี!


ทั้งนี้ผลการลงมติถอดถอนดังกล่าวส่งผลให้พล.อ.อ.สุกำพล ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี โดยห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือรับตำแหน่งทางราชการ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าจะรายงานผลการลงมติดังกล่าวต่อครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

มติ! สนช. ถอดถอน "บิ๊กโอ๋"
แทรกแซงตั้งปลัดกห. ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี!

logoline