จากคดีหญิงไก่ ที่พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้าง หลายราย ทำให้เป็นข้อสังเกตุว่า บกพร่องที่ขั้นตอนการสอบสวนหรือไม่ จนกระทบภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมของไทย คุณอโนทัย สกุลทอง พาไปถอดบทเรียนจากเรื่องนี้