ประชาชนติดค้างภายในโรงงานภายในนิคมอุตสหกรรมบางปู หลังฝนตกลงมาอย่างหนักตลอด 2 วันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ระดับน้ำสูงกว่า 50 เซนติเมตร โดยหลายบริษัทประกาศปิดทำการ เนื่องจากรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำลงในคลองชลประทานเพื่อระบายน้ำ ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปุ จ.สมุทรปราการ

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน

เร่งระบายน้ำนิคมฯบางปู ลงคลองชลประทาน