คม-ชัด-ลึก เปลี่ยนบัตร ATM เป็นชิปการ์ด ใครได้ประโยชน์? ผู้ร่วมรายการยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย

คม-ชัด-ลึก เปลี่ยนบัตร ATM เป็นชิปการ์ด ใครได้ประโยชน์?

ผู้ร่วมรายการ
ยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย