นับจากเกิดวิกฤตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลายและน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีรั่วไหลภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ สืบเนื่องจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2554 จนถึงขณะนี้มีน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีเกินกว่า 7 แสนตัน และถูกบรรจุไว้ในถังขนาดใหญ่กว่า 1,000 ถังภายในบริเวณโรงไฟฟ้า โดยมีถังใบใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์

แต่ยูอิจิ โอกามุระ ผู้จัดการของบริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ หรือเทปโก้ เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ายุติปัญหาน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีรั่วไหลภายในปี 2563 
ที่ผ่านมาเทปโก้สามารถระบายน้ำปนเปื้อนลงสู่มหาสมุทรแล้วเกือบ 2 แสน 3 หมื่นตัน แต่มีอุปสรรคจากน้ำฝนและน้ำบาดาล ที่แทรกซึมเข้าไปในชั้นดินที่อยู่ใต้เตาปฏิกรณ์และสามารถลดการแทรกซึมของน้ำฝนและน้ำบาลได้มากขึ้น แต่กำลังรอการอนุมัติจากทางการให้สร้างแนวกำแพงน้ำแข็งใต้ดินรอบเตาปฏิกรณ์เพื่อปิดกั้นการของซึมของน้ำบาดาล