svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

5-1-59 ชุมชนคนชอบช่วย ช่วงที่ 2

06 มกราคม 2559
1.6 k

ความเดือดร้อน ทุกข์ที่ไม่ได้รับการแก้ไข ร้องเรียนเรื่องไม่เป็นธรรม จุดเสี่ยง อันตราย ถูกเอารัดเอาเปรียบ พื้นที่บนหลักกฏหมายถูกบดบัง ไร้หนทาง คนหาย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือ หากคุณเดือดร้อนใจ บอกเนชั่น ระวังภัย แล้วหรือยัง "คุณบอกเรา เราช่วยคุณ"

ผู้ดำเนินรายการ ศุนันทวดี อุทาโย @Sununtawadee