ชาวบ้านจี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ทบทวนและยกเลิกมติบอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ยกเว้น "อีไอเอ"โรงไฟฟ้าขยะ หวั่นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะเกิดขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตัวแทนเครือข่ายเพื่อนตะวันออก นายสมนึก จงมีวศิน บอกว่า กรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 มีมติยกเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยทุกขนาดกำลังการผลิตไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ จากเดิมที่กำหนดให้โรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องจัดทำรายงานอีไอเอ โดยให้ดำเนินการตามหลักการปฏิบัติ (Code of Practice - CoP) ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนแทน

ภาคประชาชนกังวลว่าภายใต้แผนแม่บทจัดการขยะระหว่างปี 2559-2564 มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่วิกฤติมากถึง 53 แห่งทั่วประเทศ ส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตมากกว่า 10-27 เมกกะวัตต์ขึ้นไป เช่น สมุทรปราการ 27 เมกกะวัตต์ ชลบุรี 26 เมกกะวัตต์ ระยอง -อุบลราชธานี 14 เมกกะวัตต์ ซึ่งทุกพื้นที่เกิดการต่อต้านรุนแรงเพราะชาวบ้านห่วงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมา

นายสมนึก บอกอีกว่า จากการสำรวจมีโรงไฟฟ้าขยะก่อสร้างแล้วเสร็จ 2แห่งคือภูเก็ต และหาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนอีก 2แห่ง คือ กทม.และขอนแก่นอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่อีก 45 แห่งอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับเอกชน

ดังนั้นจึงต้องการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทบทวนมติยกเว้นอีไอเอโรงไฟฟ้าขยะเพราะไม่เชื่อว่าการใช้แค่หลักปฎิบัติจะสามารถประเมินและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ โโยเฉพาะข้อกังวลทางด้านเทคโนโลยี และรัฐควรมีแผนจัดการขยะแบบอื่นมากกว่ามุ่งสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้น