มหาสารคาม (27 ต.ค.58) ม.มหาสารคามร่วมกันจัดงานบุญเดือนสิบเอ็ดกวนข้าวทิพย์ออกพรรษาเพื่อสืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสิบเอ็ดออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สวนป่า อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เริ่มจากพิธีบวงสรวงเครื่องกวนข้าวทิพย์ โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาคาถา ประธานสงฆ์เจิมไม้พาย และเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ เริ่มต้นนำการกวนข้าวทิพย์ ทั้ง 3 หม้อ ที่มีส่วนประกอบเช่น น้ำนมข้าว เผือก มัน น้ำกะทิ น้ำใบเตยที่ได้รับบริจาคมา โดยมีประสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ก่อนจะให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันกวนข้าวทิพย์ ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
สำหรับประเพณีกวนข้าวทิพย์ ได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องกัน ในเทศกาลออกพรรษา ตามความเชื่อในครั้งพุทธกาล ที่นางสุชาดาปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระพุทธองค์ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือกันว่าข้ามธุปายาสเป็นของทิพย์ของวิเศษ เมื่อทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทำในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา และเชื่อว่าเมื่อได้รับประทานจะสิ่งดีกับตนเอง เสน่ห์ของการกวนข้าวทิพย์ต้องอาศัยแรงศรัทธา แรงใจ ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบูชาวันออกพรรษา ด้วยการจัดการประกวดขับร้องสรภัญญะ ทำนองอีสาน โดยมีพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยอีสาน และได้แสดงความสามารถการร้องสรภัญญะแบบอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นำมาขับร้อง เป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเรื่องราวในเทศกาลออกพรรษาของชาวไทยอีสาน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด