ผบ.ตร.มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งโฆษก และรองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุดใหม่เข้าทำหน้าที่ โดยแต่งตั้ง พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา เป็นโฆษก ตร. พร้อมรองโฆษก ตร. 5 นาย ให้พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ ยุติหน้าที่ มีผลทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งที่ 595/2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 670/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่องแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการปฎิบัติภารกิจเฉพาะเรื่อง ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา11(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ และพ.ต.ท.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผบ.ตร.ลงนามตั้ง "พล.ต.อ.เดชณรงค์" นั่งโฆษกตร.แทน "พล.ต.อ.ประวุฒิ" มีผลทันที

มีรายงานว่า ขณะนี้ พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ อยู่ระหว่างลาพักร้อนเดินทางไปต่างประเทศขณะเดียวกัน ทวิตเตอร์ของ พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ ที่ใช้ชื่อว่า Pol.Gen.Dr.Prawut @Dr_Prawut ซึ่งมีการโพสต์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องของพล.ต.อ.ประวุฒิ นั้น ปรากฎว่า ได้โพสต์ทวิตครั้งสุดท้าย เมื่อ 22 ต.ค. เป็นเรื่องรายงานน้ำท่วมขังในกทม. หลังจากนั้่นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอีกเลย