กลุ่มชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร ยื่นหนังสือขอเพิ่มกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะที่กลุ่มค้านขอให้ยกเลิกคำสั่งตั้งคณะกรรมการ หวั่่นเปิดพื้นที่สัมปทาน ด้านปลัดอุตสาหกรรมยืนยันตั้งกรรมการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้(26ต.ค.) ชาวบ้านที่อาศัยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตรได้ไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงอุตสาหกรรมโดยน.ส.สื่อกัญญา ธีระชาติดำรง แกนนำบอกว่า ได้ยื่นหนังสือเพื่อติดตามแนวทางแก้ปัญหา และขอให้เพิ่มสัดส่วนตัวแทนชาวบ้านเข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทำเหมืองแร่ ขณะที่ตัวแทนกลุ่มคัดค้านนโยบายสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ซึ่งเป็นชาวบ้านอีกกลุ่ม ได้มายื่นหนังสือขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพราะเกรงสร้างความชอบธรรมเปิดพื้นที่สัมปทาน จากนั้นชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือชาวบ้านทั้งสองกลุ่มว่า ยังคงให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะให้ได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือน