สุพิชณาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี กับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งล่าสุดยังมีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน