จังหวัดพังงา ที่อำเภอกะปงแห่งนี้ มีผลไม้พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ และโด่งดังเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปคือ ทุเรียนพันธุ์ สาลิกา หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า เรียนสากา เป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จากการที่ทุเรียนสาลิกา กำลังเป็นที่รู้จักและมีผู้บริโภคต้องการลิ้มลองทุเรียนอร่อยพันธุ์นี้กัน เป็นอย่างมาก ในปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยทำให้ทุเรียนยืนต้นตายเป็นจำนวนมากและติดผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ผลผลิตในพื้นที่ได้เริ่มออกสู่ตลาดบ้างแล้ว แต่พบว่า ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งบางส่วนก็ได้มีการจองกันไปหมดเรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุด พ่อค้าคนกลางได้มารับซื้อถึงสวน ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
ขอยืนยันว่า ทุเรียนสาลิกาของแท้นั้น จะต้องเป็นของอำเภอกะปงเท่านั้น โดยทุเรียนสาลิกาของแท้นั้น มีลักษณะผลค่อนข้างกลม คล้ายลูกแอปเปิล ซึ่งสามารถตั้งได้โดยไม่ล้ม

หากใครซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้าน หากเจอรอยสนิมแดง ก็มั่นใจได้ว่า ได้บริโภคทุเรียนสาลิกาของแท้อย่างแน่นอน