ใกล้ปิดฉากแล้วนะครับสำหรับซีเกมส์ครั้งนี้ และบ่ายวันนี้นักกีฬาก็กำลังเดินทางกลับมาสู่ไทย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ มีรายงานส่งนักกีฬาออกจากสิงคโปร์กลับมาไทย