กระทรวงคมนาคมเดินหน้าใช้ ม.44 ปรับโครงสร้างกรมการบินฯ ตั้ง 2 หน่วยงานใหม่เพิ่มบุคคลากร 48 คน รองรับการประสานงานและแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมตั้งกรรมการปรับแก้ กม.การบินเพื่อเสนอนายกฯ

วันนี้ (20พ.ค.58) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รมว.คมนาคม) เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการอนุมัติในส่วนของกระทรวงคมนาคมใน 3 ประเด็น ทั้งนี้ประเด็นแรกคืออนุมัติในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 2 หน่วยงาน 

คือ สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกรมท่าอากาศยาน อีกทั้งอนุมัติเพิ่มจำนวนบุคลากรเพิ่ม  48 คน เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่องานระหว่าง กรมการบินพลเรือน เดิม กับ สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ กรมท่าอากาศยาน และเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ หรือ SSC ตามผลจากการตรวจสอบของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือICAO 

ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งดำเนินการบรรจุบุคลากรให้ครบเต็มจำนวน โดยจะมีปลัดกระทรวงคมนาคม และอธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นผู้คัดสรร

นอกจากนี้ยังได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการระดับกระทรวงในการพิจารณาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใหม่กับการแก้ไข พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเดินอากาศ  โดยจะนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในวันนี้     

ทั้งนี้ทาง กระทรวงคมนาคม จะพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 กลับมาแก้ไข ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ ICAO และได้กำหนดเป้าหมายในการสรุปบทบาทหน้าที่และโครงสร้างของ 2 หน่วยงานใหม่ว่าจะต้องแล้วเสร็จไม่เกินต้นเดือนมิถุนายนนี้ และจะมีการสรุปเรื่องแก้ไขกฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศจะต้องแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 

การอนุมัติทั้ง 3 ประเด็นจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาช่วยในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว