กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ตลาดผลไม้ปีนี้โตขึ้น 5 เปอร์เซนต์ หลังผลผลิตค่อนข้างตกตํ่า ส่งผลให้ราคาผลไม้ค่อนข้างสูงตามกลไกของตลาด โดยหวังว่าการส่งออกจะช่วยชดเชยยอดขายภายในประเทศ