ประชาชนหลายแสนคนในพื้นที่ห่างไกลของเนปาล ยังคงรอคอยความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ ซึ่งนับเป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้ว หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8โดยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตสินธุปัลโชค พบว่า บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกทำลายราบคาบ และส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและไม่มั่นคงแข็งแรง

การบรรเทาทุกข์ได้เริ่มเข้าไปถึงบ้างแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยบรรเทาทุกข์คนหนึ่ง ได้เปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ สกายนิวส์ว่า ดูเหมือนจะไปติดที่ขั้นตอนราชการ ทำให้ความช่วยเหลือล่าช้า และยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ในขณะนี้ ขณะเดียวกัน ก็ไม่มีองค์กรเอกชนหรือ หรือหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการ มีเพียงทีมแพทย์จากประเทศไทย ที่ช่วยจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหว แต่ยังมีหลายหลายพันคน ที่น่าวิตกว่างยังติดอยู่ตามซากอาคารตามหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ที่ถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือ