ลูกจ้างยื่น 11 ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ชูขอขึ้นค่าจ้าง เป็นวันละ 360 บาททั่วประเทศ แก้กฎหมายใช้บัตรประกันสังคมใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2558 บอกว่า ปีนี้สภาองค์การลูกจ้าง 14 องค์กร ร่วมกับองค์กรรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และกระทรวงแรงงาน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พ.ค.ที่สนามหลวง

โดยได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลกว่า 4 ล้านบาทโดยปีนี้ลูกจ้างมีข้อเรียกร้อง ยื่นนายกรัฐมนตรี 11 ข้อ เช่น การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ360บาท พร้อมควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ออกกฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้าง แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลใบเดียว ให้ใช้ได้ทุกโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม

ขณะที่ตัวแทนแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแยกจัดไม่รวมกับของรัฐบาล โดย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย บอกว่า ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยปีนี้ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 4 ข้อ

เช่น ให้กำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม และปรับโครงสร้างค่าจ้างทุกปีโดยคำนึงถึงค่าครองชีพ ทักษะฝีมือ เพราะผลสำรวจค่าใช้จ่ายแรงงานปัจจุบันอยู่ที่วันละ 360 บาท โดยอยากให้คณะกรรมการค่าจ้างต้องพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างให้เสร็จในเดือน ต.ค. เพื่อให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างเป็นวันละ 360 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แรงงาน