ในช่วงที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ เดินหน้าปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนยุติธรรม ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline